date Monday, 28 November 2011
comments

date Sunday, 27 November 2011
comments

date Tuesday, 22 November 2011
comments

date Friday, 18 November 2011
comments

date Saturday, 12 November 2011
comments

date
comments

date
comments

date Tuesday, 8 November 2011
comments

date
comments

Latihan
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.


1. Tiga orang peserta ekspedisi mendaki Gunung Buah tersesat __________ dalam hutan.
    A. di
    B. ke 
    C. pada
    D. dari


2. Markah ujian yang diperoleh Amirah hanya separuh _________ markah yang dijangkakan.
    A. dari
    B. dengan
    C. daripada
    D. kepada


3. Joey membeli hadiah __________ ibunya bersempena sambutan hari jadi ibunya.
    A. daripada
    B. untuk
    C. demi
    D. kepada


4. Pemandangan _________ tepi pantai itu sangat indah _________ waktu petang.
    A. di ... pada
    B. dari ... daripada 
    C. ke ... kepada
    D. dari ... pada


5. Progran Latihan Khidmat Negara bertujuan untuk menyemai sikap cinta __________  negara.
    A. kepada
    B. pada
    C. dengan
    D. akan


6. Sampah di kawasan perumahan itu tidak dikutip _________ seminggu yang lalu.
    A. dari
    B. sejak 
    C. hingga
    D. dalam


7. Ahli lembaga syarikat itu sedang berbincang _________ cara-cara _________ meningkatkan 
    produktiviti syarikat.
    A. akan ... demi
    B. tentang ... untuk
    C. dengan ... bagi
    D. oleh ... untuk


8. Para perajurit sanggup menggadaikan nyawa _________ mempertahankan tanah air.
    A. bagi
    B. demi
    C. dengan
    D. oleh


9. Encik Ahmad tidak mahu masuk campur _________ hal rumah tangga anak lelakinya.
    A. di
    B. oleh
    C. dalam
    D. antara


10. Pak Ali sanggup menggadaikan tanah pusakanya ________ membiayai pelajaran anaknya si luar negara.
     A. untuk
     B. dengan
     C. akan
     D. terhadap
Jawapan
1.A   2.C   3.B   4.A   5.D   6.B   7.B   8.B   9.C   10.A


date
comments