Latihan
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.


1. Tiga orang peserta ekspedisi mendaki Gunung Buah tersesat __________ dalam hutan.
    A. di
    B. ke 
    C. pada
    D. dari


2. Markah ujian yang diperoleh Amirah hanya separuh _________ markah yang dijangkakan.
    A. dari
    B. dengan
    C. daripada
    D. kepada


3. Joey membeli hadiah __________ ibunya bersempena sambutan hari jadi ibunya.
    A. daripada
    B. untuk
    C. demi
    D. kepada


4. Pemandangan _________ tepi pantai itu sangat indah _________ waktu petang.
    A. di ... pada
    B. dari ... daripada 
    C. ke ... kepada
    D. dari ... pada


5. Progran Latihan Khidmat Negara bertujuan untuk menyemai sikap cinta __________  negara.
    A. kepada
    B. pada
    C. dengan
    D. akan


6. Sampah di kawasan perumahan itu tidak dikutip _________ seminggu yang lalu.
    A. dari
    B. sejak 
    C. hingga
    D. dalam


7. Ahli lembaga syarikat itu sedang berbincang _________ cara-cara _________ meningkatkan 
    produktiviti syarikat.
    A. akan ... demi
    B. tentang ... untuk
    C. dengan ... bagi
    D. oleh ... untuk


8. Para perajurit sanggup menggadaikan nyawa _________ mempertahankan tanah air.
    A. bagi
    B. demi
    C. dengan
    D. oleh


9. Encik Ahmad tidak mahu masuk campur _________ hal rumah tangga anak lelakinya.
    A. di
    B. oleh
    C. dalam
    D. antara


10. Pak Ali sanggup menggadaikan tanah pusakanya ________ membiayai pelajaran anaknya si luar negara.
     A. untuk
     B. dengan
     C. akan
     D. terhadap
Jawapan
1.A   2.C   3.B   4.A   5.D   6.B   7.B   8.B   9.C   10.A


date Tuesday, 8 November 2011
comments