LATIHAN TATABAHASA 1 1. Murid-murid kelas itu________ menyiapkan kerja masing-masing. a.meminta b.diminta c.permintaan d.mintalah 2.Mangsa-mangsa kemalangan itu________ rawatan pesakit luar. a.melalui b.memasuki c.menjalani d.mengharungi 3.Seekor ikan paus_______ di pantai Merdeka. a.terbaring b.tertiarap c.terperosok d.terdampar. 5.Ibu menyuapkan________ pulut ke mulut adik. a.seketul b.sepinggan c.sekepal d.sebuku. 6.Hanya segelintir penduduk kampung yang mempunyai kereta lebih daripada_________ . a.sebiji b.sebutir c.sebuah d.sepotong 7.Dia berasa_______ untuk menerima bantuan daripada orang yang tidak dikenalnya itu. a.buta hati b.tawar hati c.besar hati d.berat hati. 8. Salwa meluahkan________ nya kepada kami sambil menangis. a.patah hati b.isi hati c.khabar anggin d.titik peluh 9.Tan Meng tidak________ untuk meninggalkan adiknya seorang diri di situ. a.mengambil berat b.mengambil hati c.sampai hati d.sampai hajat 10.Baju itu dibuat_________ sutera. a.dari b.daripada c.dengan d.di

date Friday, 16 September 2011
comments